ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Wanida Blog และ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม สวัสดีค่ะ

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวค่ะ #
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ : นางสาววนิดา  ศิริเขตร  ชื่อเล่น วาวา
รหัสนักศึกษา : 554144094 ชั้นปีที่ 2
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น